Prata med en förrådsexpert 08-128 79 000 alla vardagar 10:00 - 16:00

Tack vi har mottagit ditt ärende!

Stort tack för att du tagit dig tid att fylla i formuläret.

Vi har nu tagit emot ditt ärende och kommer att behandla det inom kort. Vår handläggningstid brukar ligga mellan 2 – 3 veckor. Om vi skulle behöva kompletterande uppgifter kommer vi att återkomma till dig.

Det är viktigt att du inte säljer, kasserar eller reparerar godset utan att först kontakta oss. Emballaget måste finnas kvar för att ärendet ska kunna hanteras.

Om du själv har packat och emballerat dina föremål ska du istället kontakta ditt försäkringsbolag. Våra ansvarsbestämmelser finner ni nedan.

Ansvarsbestämmelser:

– Konsumenten ansvarar enligt Bohag 2010 för att varan är ordentligt inslagen och inte skadas under frakten och magasineringen.

– Pick up Storage ansvarar ej för möbler som inte håller för normal hantering vid flytt, exempelvis elektronik, stengods, kristall, glasskivor, marmor, betong eller liknande. Läs våra allmänna villkor och Bohag 2010 för vidare information.

– I enighet med Bohag 2010 kommer vi i första hand att kontrollera om skadan går att laga. Om den ej går att laga erbjuder vi en kompensation, (värdering enligt Bohag 2010 är det nuvarande marknadsvärdet dvs, ej nypris).

– Den som begär ersättning måste kunna styrka varans värde och inköpsdatum. Om du inte redan bifogat detta i formuläret ber vi dig att ta fram detta innan eventuell ersättning utbetalas. Om vi i stället byter ut föremålet mot ett likvärdigt ska det skadade föremålet överlämnas till Pick up Storage.


Bästa hälsningar
Pick up Storage

Tack! Vi har mottagit ditt meddelande och återkommer inom kort. Bästa hälsningar Kundsupport